Biztosítási adó 2013

Mindenki számára ismert, aki rendelkezik valamiféle biztosítással, hogy a szolgáltatás Magyarországon áfamentes tevékenység. Ritka dolog ez, hiszen ha egy kiflit veszünk a közértben, az is tartalmaz az áfát.
A biztosítás áfamentes is marad, viszont 2013-tól adó terhel egyes típusokat. Konkrétan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, a casco biztosítást, és a vagyon és baleset biztosítást. Jó hír viszont, hogy az életbiztosításokra és a betegségbiztosításokra nem terjed ki.

Továbbá az adó bevezetésével megszűnik három másik adónem is:
- a biztosítókat terhelő pénzügyi intézmények különadója,
- a baleseti adó,
- a tűzvédelmi hozzájárulás

Ez a számunkra új adó típus nem ismeretlen az Európai Unió területén, és hosszútávon jól működik.
Az adó számításának alapja a biztosítás bruttó éves díja lesz. Nem mindegy tehát, hogy éves díjat egy összegben fizetünk meg, vagy negyedévenkénti bontásban, hiszen egyrészt az éves befizetésekre valamennyi biztosító kedvezményeket ad, illetve a negyedéves fizetés többe is kerül éves összesítésben, amire ebből kifolyólag az adó is több. A törvényjavaslat szerint az adó alanya a biztosítási törvény szerinti biztosító, az adó megfizetése őt terheli. A bevétel pedig a központ költségvetés részét képezi.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a 2012-es évben baleseti adóval volt terhelt. Ez annyit jelentett, hogy az éves bruttó biztosítási díjunkat 30%-al megnövelten kellett a biztosító részére megfizetnünk, akik az baleseti adó részét az államnak továbbutalták. A biztosítási piac mondhatni egészen jól reagálta le ezen lépést, így 2012-re olyan díjcsökkenést próbáltak elérni a biztosítók átsruktúrálásokkal és a hatékonyságuk növelésével, hogy ebből keveset vettünk észre. Sokkal többet nem kellett fizetnünk.
2013-ban a baleseti adót váltja fel egyszerűen egy adó, melynek kulcsa szintén 30% lesz.

A casco biztosítás díját 15% adó fogja terhelni. Ez mindenfajta casco biztosítás típusra és módozatra kiterjed, legyen az szárazföldi, vízi, légijármű, vagy sínpályához kötött járművek cascoja.

A vagyon és balesetbiztosításokat 10%-os adó terheli. Ez minden vagyonbiztosítási típusra kiterjed, illetve az összes balesetbiztosításra, azokra is, melyeket kiegészítő biztosítási elemként lehet életbiztosítások mellé kötni.

Azonban fontos, hogy az életbiztosítási és betegségbiztosítási termékekre nem terjed ki az adó hatálya 2013.01.01-től, íly módon ezért nem gyakorol negatív hatást a megtakarításokra.

A vonatkozó törvényjavaslatot megtalálják a http://www.parlament.hu/irom39/07032/07032.pdf