Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért

Vissza
Célunk a kórház fejlesztése, a gyermekek ellátási körülményeinek javítása.

A kórház fejlesztésére, a gyermekek ellátási körülményeinek javítására,az intézmény műszerezettségének és a dolgozók szakmai tudásánakfejlesztésére 1990-ben hozta létre a Heim PálGyermekkórház a Heim Pál GyermekkórházFejlesztéséért Alapítványt, mely az egyik legsikeresebbenműködő szervezet lett.Az alapítvány magánszemélyek és vállalkozásoktámogatását élvezi. A kapott adományok felhasználásánakhatékonyságát mi sem mutatjajobban, minthogy a kórház munkakörülményei,műszerezettsége, és így nem csak Budapest,hanem egész Magyarország gyermekellátásasokat fejlődött.A Heim Pál Gyermekkórház FejlesztéséértAlapítvány tevékenységében legjelentősebb feladat az intézmény műszerparkjánakfejlesztése. Az elmúlt években rendkívül sok eszközzelsegítette a Heim Pál Gyermekkórház betegellátását. A pár százezerforintba kerülő pulzoximéterektől, infúziós pumpáktól a 36 millióforintba kerülő modern ultrahang készülékig nagyon sok orvosi műszertadományozott a kórháznak a támogatók segítségével. Ám hiábasikerült az alapítvány segítségével nemzetközi szinten tartani a kórházműszerezettségét, ha a gyermekek ellátásának körülményei egyrerosszabbá váltak, válnak.Az alapítvány kuratóriumaezért határozott úgy, hogy akórház épületállományát isfejleszteni kell. Az első ilyenakció 1994-ben az újonnanvásárolt CT helyének kialakításavolt, majd a kórház lapostetősfőépületére sátortetőépítését és a tetőtér beépítéséttámogatta az alapítvány.A tetőtérben helyezték el azorvostovábbképzést végző tanszék két tantermét és irodáit, a másik szintrepedig a gazdasági ellátás irodái kerültek. A felszabadult hely felhasználásávalbővíteni lehetett a Bőrgyógyászati Osztály és a Toxikológiai Osztály területét,jobb körülményeket, nyugodtabb gyógyulást biztosítva az ezekenaz osztályokon fekvő kis betegeknek.Hosszabb előkészítő munka után kezdtünkbele – a Fővárosi Önkormányzattalkötött szerződés alapján – a kórház„G” épületének megépítéséhez.A közel 1 milliárdos projekt soránaz 1993-ban életveszélyessé minősítettépület helyett épült, majd került2009. április 29-én átadásra a GyermekbelgyógyászatiOsztályt, a Gasztroenterológiaiés Nefrológiai Osztályt,valamint az Alvás Laboratóriumot ésaz Endoszkópiás Laboratóriumot magábafoglaló pavilon. Az alapítvány továbbra is elkötelezett a Heim Pál Gyermekkórház fejlesztésében.A Közép-Magyarországi Gyermekgyógyászati Centrumként működő kórházegész Magyarországról fogadja a betegeket, hiszen több szakterületen csak itttalálható gyermekellátás. Jelenleg terveket készíttetünk a kórház sebészeti tömbjénekmegépítésére. Az épület megépítése több mint tízmilliárdos program. Ezhatalmas fejlődést jelentene a magyar gyermekellátásnak, ám csak nagy támogatottsággalvalósulhat meg.
Mi a Mi Együtt?
Mi a Mi Együtt? Maga a szó: Együtt egyénenként más képet és értelmet jelenít meg. És ez így van jól! Vannak akik, azt mondják: Nagyfokú szociális érzékenység, tudatos társadalmi szerepvállalás! Mi, akik létrehoztuk, azt mondjuk: A mi ügyünk! Ez így egyre zavarosabb, ugye?:) Pedig ezek mind mi vagyunk. Rajtunk keresztül csupán egy jó döntéssel beteg gyermekek gyógyulását segítheti, éhező embereket, sérült állatokat menthet meg, vagy egy jó ügy mellé állhat! S mindezt úgy, hogy EZ ÖNNEK SEMMILYEN PLUSZ KÖLTSÉGÉBE NEM KERÜL!
 
Az oldalunk ebben segít! Lehetőséget kínálunk arra, hogy weboldalunkon keresztül vegye igénybe azokat a szolgáltatásokat, amelyeket egyébként is igénybe venne máshol, viszont ha itt teszi, segít ott, ahol erre valóban szükség van. Hiszen a Mi Együtt csak egy jó döntés, ami nem kerül semmibe!
Üzenetküldés és üzletkötői időpontfoglalás