Panaszkezelés


A panasz bejelentésének módjai:

 1. Szóbeli panasz:

  1. személyesen:

   1. A panaszügyintézés helye és ideje: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u.150.fsz.3. H-CS: 9:00-17:00 P: 9:00-15:00

  2. Telefonon: +36-1/7838-771 H-CS: 9:00-17:00 P: 9:00-15:00

 2. Írásbeli panasz:

  1. személyesen vagy más által átadott és átvett irat útján

  2. postai úton a 1131 Budapest, Reitter Ferenc u.150. fsz.3.-ra címezve

  3. faxon: +36-1/7838-556

  4. elektronikus levélben: panasz@miegyutt.hu

 

A panasz kivizsgálása:

A miegyutt.hu a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel.

A miegyutt.hu a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli.

  1. Szóbeli panasz:

   1. A miegyutt.hu a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

   2. Telefonon közölt panasz esetén a miegyutt.hu biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

   3. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a miegyutt.hu a panasszal kapcsolatosan visszahívja az ügyfelet.

   4. Amennyiben az ügyfél a panaszkezeléssel nem ért egyet, úgy írásban kell a miegyutt.hu-hoz fordulnia. Ebben az esetben a miegyutt.hu a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a közlést követő 30 napon belül küldi meg.

  2. Írásbeli panasz:

   1. A miegyutt.hu az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek.

  3. Egyéb fórum:

   1. Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a miegyutt.hu válaszával – annak jellege szerint – az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

    1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (levelezési címe: 1535 Budapest BKKP Pf.:777, fax: (36-1) 4899-102, https://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/urlap)

A miegyutt.hu a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg.